skip to content »

inbasys.ru

Privat seks

Privat seks-42

Læs baggrundsnotatet I forbindelse med Analyserapport 1 har Produktivitetskommissionen bedt Danmarks Statistik, De Økonomiske Råd og Nationalbanken om at analysere investeringssituationen i Danmark i deres makroøkonomiske modeller.

Det skelner mellem erhverv, hvis produkter handles internationalt, og erhverv, der er fokuseret på det danske hjemmemarked.Det gælder både transport og digital infrastruktur.Folderen findes både i en print- og skærmvenlig version. Læs rapport Læs folder til skærm Læs folder til print Læs faktaark Faktaarkene samler anbefalingerne. Faktaark 1: Tværgående anbefalinger på uddannelsesområdet Faktaark 2: Anbefalinger vedrørende folkeskolen og daginstitutioner Faktaark 3: Anbefalinger vedrørende ungdomsuddannelserne Faktaark 4: Anbefalinger vedrørende tilskyndelser og information til studerende Faktaark 5: Anbefalinger vedrørende styring og finansiering af videregående uddannelser Faktaark 6: Anbefalinger vedrørende de videregående uddannelsers opbygning Faktaark 7: Anbefalinger vedrørende samarbejde mellem universiteterne og erhvervslivet Faktaark 8: Anbefalinger vedrørende innovationsområdet Faktaark 9: Baggrund om uddannelse Faktaark 10: Baggrund om forskning og innovation Tre tekniske baggrundsnotater om udvalgte analyser dokumenterer beregningerne i rapporten. Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater Undervisningstimer på universitetet Søskendes uddannelsesvalg og indkomst er Produktivitetskommissionens tredje analyserapport i en række.Kommunal service og produktivitet Bilag 1 Bilag 2 Produktivitetskommissionen holdt i december 2012 en konference, der zoomede ind på produktivitetsudfordringer og -potentialer i den offentlige sektor. Rapporten indeholder anbefalinger til at styrke Danmarks produktivitet gennem konkurrence, internationalisering og bedre regulering.Med rapporten følger en folder, der kortfattet samler de mest centrale konklusioner. Læs rapporten (revideret, august) Læs folderen (til skærm) Læs folder (til print) Læs faktaark har Produktivitetskommissionen fået udarbejdet fire baggrundsrapporter.maj 2013 præsenterede Peter Birch Sørensen Produktivitetskommissionens Analyserapport 2.

De slides, han brugte, finder du her, ligesom du også kan finde den pressemeddelelse, der blev sendt ud i forbindelse med offentliggørelsen af rapporten.

Den samler op på, hvad der skal til for at vende det danske produktivitetsproblem.

Rapporten findes også i en kort version, der hurtigt giver et overblik - her finder man også alle anbefalingerne.

Der følger også et faktaark, der stiller skarpt på problemerne i de private serviceerhverv.

Læs rapporten Læs folderen Læs faktaarket Baggrundsrapporten, der også kan læses som en selvstændig rapport, gennemgår problemerne ved at måle produktivitet i den offentlige sektor, når der ikke findes priser, der afspejler efterspørgslen efter de offentlige ydelser.

Læs baggrundsrapport om produktiviteten i den offentlige sektor Siden analyserapport 1 Danmarks produktivitet – hvor er problemerne? På den baggrund har Produktivitetskommissionen valgt at opdatere analysen og foretage en række beregningsmæssige robusthedstjek.